Voordelen

 Pica media partners profiteren naast inkoopvoordeel van nog een heel aantal voordelen. Zo ontwikkelt de organisatie met enige regelmaat producten en diensten. En tijdens open haard-bijeenkomsten delen zij kennis en ervaringen.

Eigendom van de leden

Alle leden zijn samen eigenaar van Pica Media Partners. Ieder lid heeft certificaten. Dit maakt Pica uniek ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden. Bij het toelaten van een nieuwe partner zien we erop toe dat deze een bestaand lid geografisch niet in de weg zit.

Dit is een van de redenen dat partners elkaar niet zien als concurrenten en bestaat er geen angst zaken binnen het netwerk uit te besteden. Pica is een organisatie zonder winstoogmerk, eventuele opbrengsten investeren we in voordelen voor de leden.

Inkoopvoordeel

Als eenling is het lastig inkoopvoordeel te realiseren bij leveranciers. Als onderdeel van het Pica-collectief gaat dit een stuk eenvoudiger. Door onze inkoopvolumes te bundelen zijn wij in staat lagere inkoopprijzen te realiseren bij producenten van facilitaire en grafische producten. Zowel direct (af-factuur) als indirect (door een bonus achteraf). De inkoopcommissie van Pica heeft scherpe prijzen bedongen bij onze prefered suppliers, en is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

Know-how opbouwen en delen

Samenwerking betekent meer dan alleen het bundelen van inkoopvolumes. Ook het uitwisselen van kennis is een belangrijke pijler van Pica. Door deze synergie ontstaat er binnen het netwerk steeds meer know-how over producten, software en de dynamische grafische markt. Partners kunnen altijd een beroep doen op de specialiteiten en capaciteiten van de andere leden.

Open Haard-bijeenkomsten

Elk kwartaal organiseert Pica voor de leden bijeenkomsten waar we in ongedwongen en ontspannen sfeer bij elkaar komen. Tijdens deze Open Haard-bijeenkomsten wisselen we ervaringen en kennis uit, vaak op de standplaats van een van de leden. Dit biedt de partners de mogelijkheid mee te kijken in de keuken van een ander. Naast de Open Haard-bijeenkomsten komen we in het voor-en najaar ook bijeen, vaak in samenwerking met een van onze prefered suppliers.