Welkom!

 

Pica Media Partners - netwerk van zelfstandige grafimedia bedrijven

Deze site biedt informatie over de Pica netwerkorganisatie, nieuws en activiteiten. Regelmatig worden de pagina's aangepast en ververst.

We wensen je veel leesplezier.

 

Pica Media Partners… natuurlijk anders!

Pica is een samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties.

Doel van het netwerk is om een bijdrage te leveren aan de optimale bedrijfsvoering van ieder partnerbedrijf en het samenwerkingsverband als geheel. Samen sterk!

 

Betrokkenheid, consistentie, aanpassingsvermogen en missie zijn van belang om continuïteit en ontwikkeling effectief te borgen. Pica draagt bij aan het succes van zijn partners door het realiseren van inkoopvoordeel, gezamenlijke marketingactiviteiten, uitwisselen van kennis en vaardigheden, samen investeren in sterke applicaties zoals Pinca.

 

Landelijk de krachten gebundeld, met alle ruimte om in de eigen regio optimaal te excelleren met behoud van de eigen zelfstandigheid en identiteit.

Referentie

Voordeel uit samenwerking!

“Wij zien de voordelen van samenwerking binnen het strategisch netwerk op inkoop, verkoop & marketing, kennis en innovatie terrein. Ook met de inzet van de collectieve Pinca web to print applicatie kan LNO haar afnemers optimaal bedienen. De ontwikkelingen bij LNO drukkerij gaan ook steeds meer naar een brede communicatie dienstverlening, waarin samenwerking een bijdrage levert om sneller en beter in te spelen op de ontwikkelingen. ”

 

Wicher Deddens


LNO drukwerk en meer... - Zierikzee

Nieuwsbrief

*

*